• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

NAŠE ČINNOST

nasecinnost

       ...zajímavé přednášky a různé exkurze do atraktivních lokalit, fotodokumentace, Festivaly ptactva a Vítání ptačího zpěvu, mapování výskytu ptáků, ochrana přírody...

MAPOVÁNÍ HNÍZDĚNÍ

hnizdeni

      ...provádíme monitorování výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý odborný výzkum CES spočívá v pravidelných celoročních odchytech a kroužkování ptactva...

VYCHÁZKY ZA PTÁKY

nasecinnost

  ...vycházky s pozorováním ptactva v rámci akcí „Festival ptactva" a "Vítání ptačího zpěvu" s několikaletou tradicí probíhají na Blatensku tradičně každým rokem, vhodné pro každého, kdo má rád přírodu...

KROUŽKOVÁNÍ

krouzkovani

      ...kroužkování ptactva probíhá v rámci ornitologických výzkumů a průběžného monitoringu výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý výzkum spočívá v pravidelných celoročních odchytech...

Přehled plánovaných akcí ZO ČSOP 20/04 Blatná na rok 2014

lednacekFestival* vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu" (první víkend v květnu) v okolí Blatné - v roce 2014 u Radomyšle, a případné další vycházky v okolí (např. pro ostatní ZO ČSOP)

* Na objednávku lze uspořádat další "Soví večer" pro veřejnost (koncem zimy - hlasy sov a promítání u DM SOŠ Blatná s pokusem o přilákání puštíků z parku
* vycházka pro veřejnost v rámci „Festivalu ptactva 2014" první víkend v říjnu, místo bude upřesněno
* pro žáky šestých tříd ZŠ beseda při příležitosti Dne Země (22. 4.)
* pro žáky obou základních škol, žáky SOŠ (případně i jiných škol) zajištění přírodovědných vycházek , přednášek a besed v rámci projektové výuky environmentálních témat
* ornitologické výzkumy - průběžné monitorování výskytu ptactva na Blatensku a u blatenské osady Čekanice dlouhodobý odborný výzkum CES spočívající v pravidelných celoročních odchytech a kroužkování ptactva
* podíl na přípravě dalšího ročníku výstavy Příroda Blatenska – ve spolupráci se SOB Blatensko
* fotodokumentace přírody Blatenska a její průběžné zpracování do počítačové prezentace sloužící školám a při veřejných akcích k propagaci přírody Blatenska a její ochrany
* průběžný monitoring stavu ochrany přírody na Blatensku, v případě potřeby spolupráce s orgány ochrany přírody (odbor ŽP MěÚ, odbor ŽP KÚ, Agentura ochrany přírody,    ČIŽP atd.) – 2 z členů ZO jsou zpravodaji Ochrany přírody ČR


* expozice ochrany přírody a zejména ptactva na tradiční pouťové výstavě Českého svazu chovatelů (již pošesté – poprvé v roce 2008)
* dle potřeby podíl na obnově informačních tabulí naučné stezky v Blatné
* účast členů na zajímavých přírodovědných exkurzích a referování o těchto lokalitách v rámci propagace ochrany přírody - v listopadu nebo prosinci opět promítání a beseda -  téma bude upřesněno (v roce 2009 Norsko, v roce 2010 maďarská pusta, v roce 2011 Uganda, v roce2012 Neziderské jezero a zajímavé lokality v ČR a v roce 2013 o přírodě  Dunajské delty) a následné přednášky pro veřejnost
* další přednášky a besedy pro veřejnost – minimálně veřejná členská schůze s promítáním a besedou pro veřejnost o zajímavých přírodních lokalitách – v listopadu či prosinci 2014
* ve spolupráci s SOŠ Blatná zajištění přímého internetového přenosu z hnízda poštolek (březen až červen) – propagace ochrany přírody
* články propagující ochranu přírody v místním tisku, obnovování internetových stránek, spolupráce s Českou společností ornitologickou a její pobočkou Jihočeským ornitologickým klubem, spolupráce s druhou blatenskou ZO ČSOP Hořec, s ekocentrem    Krasec při Šmidingerově knihovně ve Strakonicích atd.....

bekasina   vitani   pohledniceCSOPBlatna   pf2014


 
Pro cesty do přírody neváhejte kontaktovat 
TCK Pavel Veselý, zájezd do delty Dunaje i na jiná místa se pořádá i v roce 2014.

DeltaDunaje2013