• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

NAŠE ČINNOST

nasecinnost

       ...zajímavé přednášky a různé exkurze do atraktivních lokalit, fotodokumentace, Festivaly ptactva a Vítání ptačího zpěvu, mapování výskytu ptáků, ochrana přírody...

MAPOVÁNÍ HNÍZDĚNÍ

hnizdeni

      ...provádíme monitorování výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý odborný výzkum CES spočívá v pravidelných celoročních odchytech a kroužkování ptactva...

VYCHÁZKY ZA PTÁKY

nasecinnost

  ...vycházky s pozorováním ptactva v rámci akcí „Festival ptactva" a "Vítání ptačího zpěvu" s několikaletou tradicí probíhají na Blatensku tradičně každým rokem, vhodné pro každého, kdo má rád přírodu...

KROUŽKOVÁNÍ

krouzkovani

      ...kroužkování ptactva probíhá v rámci ornitologických výzkumů a průběžného monitoringu výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý výzkum spočívá v pravidelných celoročních odchytech...

Vítání ptačího zpěvu 2014 proběhlo opět také v okolí Blatné a to u Radomyšle, a to v sobotu 26. dubna 2014.

modracekÚplný seznam viděných a slyšených 60 druhů ptáků (a jednoho netopýra navíc) najdete na Seznam pozorování ze dne 26.4.2014 na Vítání ptačího zpěvu na Blatensku (z webu Birds.cz)

Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu" proběhla opět i na Blatensku a to v sobotu 26. dubna 2014, sraz v 8:45 v RADOMYŠLI na parkovišti před hospodou Na Křenovce (Blatenská ulice, N49 19.039 E13 55.933, kousek nad kostelem). Pro ranní ptáčata byl doporučen příchod na místo srazu již v 6:45, mohou se pak již od počátku účastnit kroužkování ptáků a po ránu uslyší i nejvíce zpívajících ptáků (využili z účastníků a užili si největší aktivitu ptáků). Vycházka vedla k mokřině poblíž Radomyšle, k rybníku Malduchy už se před polednem vydali jen někteří. Bylo možné vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody. Na lokalitě s velkou pravděpodobností lze slyšet a vidět rákosníky proužkované, cvrčilky zelené, slavíky modráčky, bramborníčky hnědé a další pěvce rákosin a křovin a několik druhů kachen, roháče, chřástaly vodní (povede se odchyt a okroužkování?), možná i chřástala malého, slípky zelenonohé a lysky, husy velké, volavky popelavé a možná i bílé, motáky pochopy a další druhy. Hlasy zajímavých druhů, které se nepodařilo slyšet naživo, byly reprodukovány z nahrávek.

Vhodná byla obuv do mírného vlhka a dalekohled. K dispozici byl i velký stativový dalekohled. Byly rozdány informační materiály o ptácích (mimo jiné o ptácích roku 2014 čápech bílých i černých, v Radomyšli bylo pozorováno hnízdo se sedícím čápem bílým). Vycházka byla vhodná i pro děti, pro které budou připraveny jednoduché soutěže, samolepky, magnetky a hry o ptácích. Vycházku připravili blatenští ornitologové (členové České společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná, hlavními organizátory jsou Petr Pavlík a kroužkovatel Petr Louda.

vitaniRadomysl
 
capiRadomysl


peniceRadomysl