• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

NAŠE ČINNOST

nasecinnost

       ...zajímavé přednášky a různé exkurze do atraktivních lokalit, fotodokumentace, Festivaly ptactva a Vítání ptačího zpěvu, mapování výskytu ptáků, ochrana přírody...

MAPOVÁNÍ HNÍZDĚNÍ

hnizdeni

      ...provádíme monitorování výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý odborný výzkum CES spočívá v pravidelných celoročních odchytech a kroužkování ptactva...

VYCHÁZKY ZA PTÁKY

nasecinnost

  ...vycházky s pozorováním ptactva v rámci akcí „Festival ptactva" a "Vítání ptačího zpěvu" s několikaletou tradicí probíhají na Blatensku tradičně každým rokem, vhodné pro každého, kdo má rád přírodu...

KROUŽKOVÁNÍ

krouzkovani

      ...kroužkování ptactva probíhá v rámci ornitologických výzkumů a průběžného monitoringu výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý výzkum spočívá v pravidelných celoročních odchytech...

Pozvánka na promítání o ptácích na Blatensku

Ornitologové ze Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Blatná Vás zvou na promítání fotografií a povídání pro veřejnost: "Ptactvo Blatenska a lidé (aneb jak ptákům škodíme a jak můžeme pomáhat)" ve čtvrtek 1. prosince 2016 od 18:00 do sálu v suterénu SOŠ Blatná (V Jezárkách 745). Promítání navazuje na veřejnou členskou schůzi ZO ČSOP Blatná, blíže viz weby www.csop.cz/blatna nebo www.blatna-ornitologie.cz

Uvidíte většinou na Blatensku pořízené fotografie většiny druhů ptáků, které lze v okolí Blatné vidět a přijde řeč i na problémy, které s námi mají ptáci (skleněné plochy, změny krajiny a problémy s potravou i místy k hnízdění, doprava, elektrické rozvody, otravy, hluk a přesvětlená města atd...) nebo naopak kdy to s ptactvem máme těžké my lidé (a nemusí jít jen o znečistěné okno či sako či předčasné probuzení urputně zpívajícím kosem). Dojde i na pár rad jak v přírodě čím dál víc ovlivněné lidmi ptákům život usnadnit a určitě i na informace o blatenském čapím páru, který v Blatné 8 let zimoval a loni a letos zas na zimu z Blatné odletěl.
Také se dozvíte o chystaných akcích ZO ČSOP veřejnost pro rok 2017, třeba o tradičních a oblíbených vycházkách jako je Vítání ptačího zpěvu nebo podzimní Festival ptactva.
Za ZO ČSOP Blatná Petr Pavlík

ptactvo Blatenska