• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

NAŠE ČINNOST

nasecinnost

       ...zajímavé přednášky a různé exkurze do atraktivních lokalit, fotodokumentace, Festivaly ptactva a Vítání ptačího zpěvu, mapování výskytu ptáků, ochrana přírody...

MAPOVÁNÍ HNÍZDĚNÍ

hnizdeni

      ...provádíme monitorování výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý odborný výzkum CES spočívá v pravidelných celoročních odchytech a kroužkování ptactva...

VYCHÁZKY ZA PTÁKY

nasecinnost

  ...vycházky s pozorováním ptactva v rámci akcí „Festival ptactva" a "Vítání ptačího zpěvu" s několikaletou tradicí probíhají na Blatensku tradičně každým rokem, vhodné pro každého, kdo má rád přírodu...

KROUŽKOVÁNÍ

krouzkovani

      ...kroužkování ptactva probíhá v rámci ornitologických výzkumů a průběžného monitoringu výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý výzkum spočívá v pravidelných celoročních odchytech...

Festival ptactva 2015 Tchořovice u Blatné


festival2015 2

Vycházka s pozorováním ptáků „Festival ptactva 2015" bude tradičně také na Blatensku a to v NEDĚLI 4.10.2015 u Tchořovic. Sraz bude v neděli 4. 10. 2015 v 9:00 na zastávce ČD v Tchořovicích u Blatné. (°26.31865'N, 13° 48.59068'E) Z Blatné je možné přijet na kole, autem či přijít pěšky (pěkná trasa vede přes Řečici kolem Hajanského rybníka). Kdo se mailem předem nahlásí a přijede do Tchořovic do 6:52 (je to i čas příjezdu vlaku od Blatné) může se zúčastnit už začátku doprovodné kroužkovací akce, zhlédnout ukázku kroužkování ale budou moci všichni účastníci.

Vycházka povede k rybníkům v okolí Tchořovic (upřesněno bude dle momentálního výskytu ptáků) Starý a Radov, tůně pod letištěm nebo Dolejší či Hořejší a zpět do Tchořovic. Dalekohledy a obuv odolávající mírnému vlhku jsou doporučeny, k dispozici budou i velké stativové dalekohledy a mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně. Vycházka je vhodná i pro rodiny s dětmi (součástí vycházky budou soutěže pro děti). Pořádají členové ČSO (Jihočeského ornitologického klubu České společnosti ornitologické) ve spolupráci s ZO ČSOP Blatná. Vedou Petr Pavlík, Jan Černý a Zdeněk Voborník, ukázky kroužkování Petr Louda a Jaroslav Fořt, kontakt Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a podrobnosti i z minulých akcí na webu www. csop.cz/blatna(http://www.csop.cz/blatna) a www.blatna-ornitologie.cz 

Brazilie2015

Pozvánka na chystané "Promítání fotografií z brazilského Pantanalu, z křišťálových řek v okolí Bonita a od vodopádů Iguazú se uskuteční na veřejné členské schůzi ZO ČSOP na přelomu listopadu a prosince 2015 v sále SOŠ Blatná (pozvánka bude včas upřesněna)"

Nové čapí hnízdo ve Lnářích

Ve Lnářích se objevilo nové čapí hnízdo. Informace na http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=957393

Připojte se!

PŘIPOJTE SE k veřejné konzultaci EU k základním směrnicím pro ochranu přírody v EU (směrnicím o ptácích a o stanovištích).

Například na http://www.cso.cz/naturealert.html České společnosti ornitologické najdete formulář k výzvě NATURE ALERT i s vysvětlením.

Neváhejte a podpořte snahu o pokračování a neoslabení směrnic na ochranu přírody! Děkujeme.

Vítání ptačího zpěvu 2015

Vitanizpěvu2015


Vycházka vítání ptačího zpěvu BYLA také v ROCE 2015 a to OPĚT i na Blatensku (první květnový víkend V SOBOTU 2. KVĚTNA 2015 V BLATNÉ). Vycházka vedla k rybníkům Kaneček, Pýcha a Paštický Drážský. Děkujeme za účast 69 účastníkům. Úplný seznam viděných a slyšených 51 druhů ptáků najdete na Seznam pozorování ze dne 2.5.2015 na Vítání ptačího zpěvu na Blatensku (z webu Birds.cz)

Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu" proběhla opět i na Blatensku a to v sobotu 2. května 2015, sraz byl v 8:30 v BLATNÉ na parkovišti před Vishayem na Paštické silnici (směr na sever na Paštiky, GPS 49.4328433N, 13.8857633E). Pro ranní ptáčata byl doporučen příchod již v 6:15, 3 nadšenci se tak již od počátku mohli účastnit kroužkování ptáků a po ránu slyšeli i nejvíce zpívajících ptáků. Vycházka vedla k rybníkům Kaneček a Pýcha a následně i k Paštickému Drážskému. Bylo možné vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody. Hlasy zajímavých druhů, které ještě nebylo možné uslyšet naživo, byly reprodukovány z nahrávek. Vhodná byla obuv do mírného vlhka a dalekohled. Byly rozdány informační materiály o ptácích, vycházka je vhodná i pro děti, pro které byly připraveny jednoduché soutěže. Vycházku připravili blatenští ornitologové (členové České společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná, hlavními organizátory jsou Petr Pavlík a kroužkovatel Petr Louda. Kontakt Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Náš budníček menší v zahraničí

Jedná se o zpětné hlášeni na budníčka menšího, kterého okroužkoval blatenský kroužkovatel Petr Louda.

PRAHA J 89650 

 

Festival ptactva byl opět první víkend v říjnu 2014, na Blatensku v neděli 5.10. v okolí Tchořovic.

festival2014TchoroviceSeznam všech pozorovaných druhů najdete na webu birds.cz KLIKNĚTE ZDE

Vycházka s pozorováním ptáků „Festival ptactva 2014" byla tradičně také na Blatensku a to v NEDĚLI 5.10.2014 u Tchořovic. Sraz v neděli 5. 10. 2014 v 9:00 na zastávce ČD v Tchořovicích u Blatné. (Z Blatné je možné přijet na kole, autem či přijít pěšky (pěkná trasa vede přes Řečici kolem Hajanského rybníka). Kdo se mailem předem nahlásil a přijel do Tchořovic do 6:52 (čas příjezdu vlaku od Blatné) mohl se zúčastnit už začátku doprovodné kroužkovací akce, zhlédnout ukázku kroužkování ale mohli všichni účastníci. Vycházka vedla k rybníkům v okolí Tchořovic: Hořejší, Starý a Radov, a zpět do Tchořovic. Dalekohledy a obuv odolávající mírnému vlhku byly doporučeny, k dispozici byly i velké stativové dalekohledy a mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně. Vycházka byla vhodná i pro rodiny s dětmi (součástí vycházky byly soutěže pro děti). Pořádali členové ČSO (Jihočeského ornitologického klubu České společnosti ornitologické) ve spolupráci s ZO ČSOP Blatná. Vedli Petr Pavlík, Jan Černý a Zdeněk Voborník, ukázky kroužkování Jaroslav Fořt. Hlavním organizátorem Festivalu ptactva je ČSO (Česká společnost ornitologická).

Vítání ptačího zpěvu 2014 proběhlo opět také v okolí Blatné a to u Radomyšle, a to v sobotu 26. dubna 2014.

modracekÚplný seznam viděných a slyšených 60 druhů ptáků (a jednoho netopýra navíc) najdete na Seznam pozorování ze dne 26.4.2014 na Vítání ptačího zpěvu na Blatensku (z webu Birds.cz)

Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu" proběhla opět i na Blatensku a to v sobotu 26. dubna 2014, sraz v 8:45 v RADOMYŠLI na parkovišti před hospodou Na Křenovce (Blatenská ulice, N49 19.039 E13 55.933, kousek nad kostelem). Pro ranní ptáčata byl doporučen příchod na místo srazu již v 6:45, mohou se pak již od počátku účastnit kroužkování ptáků a po ránu uslyší i nejvíce zpívajících ptáků (využili z účastníků a užili si největší aktivitu ptáků). Vycházka vedla k mokřině poblíž Radomyšle, k rybníku Malduchy už se před polednem vydali jen někteří. Bylo možné vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody. Na lokalitě s velkou pravděpodobností lze slyšet a vidět rákosníky proužkované, cvrčilky zelené, slavíky modráčky, bramborníčky hnědé a další pěvce rákosin a křovin a několik druhů kachen, roháče, chřástaly vodní (povede se odchyt a okroužkování?), možná i chřástala malého, slípky zelenonohé a lysky, husy velké, volavky popelavé a možná i bílé, motáky pochopy a další druhy. Hlasy zajímavých druhů, které se nepodařilo slyšet naživo, byly reprodukovány z nahrávek.

Přehled plánovaných akcí ZO ČSOP 20/04 Blatná na rok 2014

lednacekFestival* vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu" (první víkend v květnu) v okolí Blatné - v roce 2014 u Radomyšle, a případné další vycházky v okolí (např. pro ostatní ZO ČSOP)

* Na objednávku lze uspořádat další "Soví večer" pro veřejnost (koncem zimy - hlasy sov a promítání u DM SOŠ Blatná s pokusem o přilákání puštíků z parku
* vycházka pro veřejnost v rámci „Festivalu ptactva 2014" první víkend v říjnu, místo bude upřesněno
* pro žáky šestých tříd ZŠ beseda při příležitosti Dne Země (22. 4.)
* pro žáky obou základních škol, žáky SOŠ (případně i jiných škol) zajištění přírodovědných vycházek , přednášek a besed v rámci projektové výuky environmentálních témat
* ornitologické výzkumy - průběžné monitorování výskytu ptactva na Blatensku a u blatenské osady Čekanice dlouhodobý odborný výzkum CES spočívající v pravidelných celoročních odchytech a kroužkování ptactva
* podíl na přípravě dalšího ročníku výstavy Příroda Blatenska – ve spolupráci se SOB Blatensko
* fotodokumentace přírody Blatenska a její průběžné zpracování do počítačové prezentace sloužící školám a při veřejných akcích k propagaci přírody Blatenska a její ochrany
* průběžný monitoring stavu ochrany přírody na Blatensku, v případě potřeby spolupráce s orgány ochrany přírody (odbor ŽP MěÚ, odbor ŽP KÚ, Agentura ochrany přírody,    ČIŽP atd.) – 2 z členů ZO jsou zpravodaji Ochrany přírody ČR

Strana 2 z 2