• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

NAŠE ČINNOST

nasecinnost

       ...zajímavé přednášky a různé exkurze do atraktivních lokalit, fotodokumentace, Festivaly ptactva a Vítání ptačího zpěvu, mapování výskytu ptáků, ochrana přírody...

MAPOVÁNÍ HNÍZDĚNÍ

hnizdeni

      ...provádíme monitorování výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý odborný výzkum CES spočívá v pravidelných celoročních odchytech a kroužkování ptactva...

VYCHÁZKY ZA PTÁKY

nasecinnost

  ...vycházky s pozorováním ptactva v rámci akcí „Festival ptactva" a "Vítání ptačího zpěvu" s několikaletou tradicí probíhají na Blatensku tradičně každým rokem, vhodné pro každého, kdo má rád přírodu...

KROUŽKOVÁNÍ

krouzkovani

      ...kroužkování ptactva probíhá v rámci ornitologických výzkumů a průběžného monitoringu výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý výzkum spočívá v pravidelných celoročních odchytech...

Se zimou přiletěli do Blatné čápi…

capi   Dne 11. prosince 2002 se na louce u blatenského sila objevili 2 čápi bílí! Pan Suchý z vrátnice sila ihned informoval ornitology v Českých Budějovicích i v Blatné. V následujících dnech na neobvyklý výskyt čápů, kteří by se už dávno měli vyhřívat někde v Africe, upozornila řada blatenských občanů. Během dne se vyskytují většinou na loukách mezi Blatnou, Řečicí a Tchořovicemi, často u Smoliveckého potoka. V noci pak většinou spali na střechách v okolí nádraží. Možná se jedná o mladé ptáky z pozdního hnízdění, každopádně zatím byli v relativně dobré kondici, přestože mrazy jim viditelně nebyly příjemné. ilustrační obrázek - čápi na na komíně blatenského lihovaru - červen 2004 Problémem pro ně však není nízká teplota, ale především potrava.

Úspěšné vítání ptačího zpěvu

chrs101n   Ornitologové ze Základní organizace 20/04 Blatná Českého svazu ochránců přírody uspořádali, jako již tradičně, Vítání ptačího zpěvu. Pozvánku na tuto akci jste si mohli přečíst i dubnu v Blatenských listech. Předpremiérou hlavní vycházky za hlasy ptáků byla již večerní akce dne 22. dubna, kdy se 28 zájemců (většinou dětí ze základních škol) sešlo v zámeckém parku v Blatné. Nejprve si vyslechli z magnetofonu několik ukázek zajímavých ptačích hlasů, zejména hlasů sov, ale i několik ukázek zvuků žab. Kolem půl osmé začali na nahrávku z magnetofonu reagovat i puštíci obecní, kteří hnízdí v zámeckém parku. Nakonec nad hlavami spokojených diváků poletovali sameček i samička a hlasitě reagovali na hlasy domnělých soků.

Úklid přírodní rezervace Hořejší rybník

ukl h2nu Tchořovic od naplavenin po povodni, které proběhla dne 14. 10. 2002 po dohodě se správcem lesů Ing. Herčíkem a referátem životního prostředí a organizovala ji ZO ČSOP Blatná 20/04 ve spolupráci se třídou 4.B Střední odborné školy Blatná. Uklizeny byly všechny plastové lahve a jiný odpad i část naplaveného dřeva. Připlavaly i celé staré ledničky, sklenice s kompoty, vybavení garáží a dvě nožní protézy...