• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

NAŠE ČINNOST

nasecinnost

       ...zajímavé přednášky a různé exkurze do atraktivních lokalit, fotodokumentace, Festivaly ptactva a Vítání ptačího zpěvu, mapování výskytu ptáků, ochrana přírody...

MAPOVÁNÍ HNÍZDĚNÍ

hnizdeni

      ...provádíme monitorování výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý odborný výzkum CES spočívá v pravidelných celoročních odchytech a kroužkování ptactva...

VYCHÁZKY ZA PTÁKY

nasecinnost

  ...vycházky s pozorováním ptactva v rámci akcí „Festival ptactva" a "Vítání ptačího zpěvu" s několikaletou tradicí probíhají na Blatensku tradičně každým rokem, vhodné pro každého, kdo má rád přírodu...

KROUŽKOVÁNÍ

krouzkovani

      ...kroužkování ptactva probíhá v rámci ornitologických výzkumů a průběžného monitoringu výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý výzkum spočívá v pravidelných celoročních odchytech...

Rekapitulace činnosti 20/04 ZO ČSOP Blatná v roce 2003

lednacek   Podařilo se uskutečnit většinu naplánovaných akcí, pouze údržba přírodní rezervace Dolejší rybník u Tchořovic již druhým rokem nebyla vůbec prováděna vzhledem k nemožnosti uzavření smlouvy na tuto údržbu zvláště chráněného území. Zásah, dříve prováděný na základě smlouvy s okresním referátem život. prostředí, spočíval ve vyřezávání náletů vrb a olší a likvidaci orobince na rašelinné louce tak, aby byly zachovány podmínky pro růst vzácných bahenních rostlin.
   Ledňáček Členové ZO ČSOP uskutečnili několik akcí pro děti a veřejnost. Jako každý rok při příležitosti Dne Země (22. 4.) provedl P. Pavlík pro žáky šestých tříd ZŠ T.G.M. Blatná besedu s promítáním diapozitivů a pouštěním hlasů ptáků a jiných živočichů. Večer 23. 4. 2003 se uskutečnila úspěšná veřejná schůze ZO ČSOP v sále SOŠ Blatná s promítáním diapozitivů a povídáním o přírodě Austrálie s biologem Jiřím Vlčkem.

Jak dopadlo vítání ptačího zpěvu 2003

konipasn   V sobotu 3. května 2003 dopoledne proběhlo u rybníků Řitovízů u Blatné tradiční Vítání ptačího zpěvu. Akce se zúčastnilo celkem 52 účastníků, a to přesto, že ráno bylo zataženo a mírně pršelo. Někteří účastníci přijeli až ze Strakonic, z Chanovic a dalších okolních obcí. Během vycházky však déšť ustal a akce proběhla velmi úspěšně. Ornitologové ze Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná Petr Pavlík, Jan Černý a Petr Louda seznámili přítomné s hlasy několika desítek druhů ptáků, které bylo slyšet z okolí, i s některými nahrávkami ptačích hlasů z magnetofonu. Magnetofonová nahrávka pomohla nalákat do sítě v rákosině v zátoce rybníka Řitovíze i největší hvězdu dopoledne, kterou se stal krásný chřástal vodní.