• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

NAŠE ČINNOST

nasecinnost

       ...zajímavé přednášky a různé exkurze do atraktivních lokalit, fotodokumentace, Festivaly ptactva a Vítání ptačího zpěvu, mapování výskytu ptáků, ochrana přírody...

MAPOVÁNÍ HNÍZDĚNÍ

hnizdeni

      ...provádíme monitorování výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý odborný výzkum CES spočívá v pravidelných celoročních odchytech a kroužkování ptactva...

VYCHÁZKY ZA PTÁKY

nasecinnost

  ...vycházky s pozorováním ptactva v rámci akcí „Festival ptactva" a "Vítání ptačího zpěvu" s několikaletou tradicí probíhají na Blatensku tradičně každým rokem, vhodné pro každého, kdo má rád přírodu...

KROUŽKOVÁNÍ

krouzkovani

      ...kroužkování ptactva probíhá v rámci ornitologických výzkumů a průběžného monitoringu výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý výzkum spočívá v pravidelných celoročních odchytech...

Akce veřejné

Podařilo se uskutečnit většinu naplánovaných akcí, kromě opravy zámku v propagační výloze za obchodním střediskem Labuť, která zatím zůstává nepřístupná.

lyskaPéče o přírodní rezervaci Dolejší rybník

Náročná údržba přírodní rezervace Dolejší rybník u Tchořovic spočívající ve vyřezávání náletů vrb a olší a likvidaci orobince na rašelinné louce tak, aby byly zachovány podmínky pro růst vzácných bahenních rostlin, intenzivně probíhala od srpna do listopadu. (Toto jsme vykonávali na základě objednávky Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje)

Ornitologické výzkumy a mapování

rorys* Část členů se věnovala ornitologickým výzkumům, například kroužkování slavíků modráčků a chřástalů vodních a průběžnému monitorování výskytu ptactva na Blatensku.
* Velmi významnou činností byla účast členů ZO ČSOP dr. Černého, dr. Pavlíka, Z. Voborníka a částečně i P. Loudy na celostátním mapování hnízdního výskytu ptáků v letech 2001, 2002 a 2003, v roce 2004 se výsledky sumarizují, zpracovávají a budou publikovány. Uvedení ornitologové sčítali veškeré ptactvo ve dvou čtvercích 10 krát 10 km v okolí Blatné a Lnář a budou jako spolupracovníci uvedeni v celostátním atlasu hnízdního výskytu ptactva, který vyjde po vyhodnocení všech výsledků v nejbližších letech.

Spolupráce

* Pokračovala spolupráce s druhou blatenskou ZO ČSOP – ZO ČSOP Hořec, specializující se na vedení Mladých ochránců přírody – www.csop-jc.org/horec

* ZO ČSOP Blatná úzce spolupracovala s odborem ŽP MěÚ Blatná – mj. i na přípravě výstavy Příroda Blatenska, jejíž vernisáž byla 14.9.2004 v blatenském muzeu. Pro tuto výstavu členové ZO ČSOP Blatná 20/04 zhotovili počítačovou prezentaci „Příroda Blatenska", která byla promítána na výstavě a bude nakopírována a rozeslána na všechny školy Blatenska a využívána při propagaci ochrany přírody na Blatensku.