• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

NAŠE ČINNOST

nasecinnost

       ...zajímavé přednášky a různé exkurze do atraktivních lokalit, fotodokumentace, Festivaly ptactva a Vítání ptačího zpěvu, mapování výskytu ptáků, ochrana přírody...

MAPOVÁNÍ HNÍZDĚNÍ

hnizdeni

      ...provádíme monitorování výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý odborný výzkum CES spočívá v pravidelných celoročních odchytech a kroužkování ptactva...

VYCHÁZKY ZA PTÁKY

nasecinnost

  ...vycházky s pozorováním ptactva v rámci akcí „Festival ptactva" a "Vítání ptačího zpěvu" s několikaletou tradicí probíhají na Blatensku tradičně každým rokem, vhodné pro každého, kdo má rád přírodu...

KROUŽKOVÁNÍ

krouzkovani

      ...kroužkování ptactva probíhá v rámci ornitologických výzkumů a průběžného monitoringu výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý výzkum spočívá v pravidelných celoročních odchytech...

Péče o přírodní rezervaci Dolejší rybník

spočívající ve vyřezávání náletů vrb a olší a likvidaci orobince na rašelinné louce tak, aby byly zachovány podmínky pro růst vzácných bahenních rostlin, byla zahájena v srpnu a ukončena v listopadu. Závěrečná zpráva byla podána objednateli zásahu Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje

Akce pro děti a veřejnost

vitani05 bl* Jako každý rok při příležitosti Dne Země (22. 4.) pro žáky šestých tříd ZŠ T.G.M. Blatná beseda s promítáním diapozitivů a pouštěním hlasů ptáků a jiných živočichů.
* Vycházka „Vítání ptačího zpěvu" k rybníku Drážský u Paštik proběhla 1. 5. 2005 s vysokou účastí dospělých i dětí. Účastníci slyšeli mnoho ptačích hlasů, viděli ukázku kroužkování ptáků a děti měly možnost jízdy na koních. O 14 dní později členové ZO stejnou akci zopakovali i v Horažďovicích, kde nemají místní aktivní organizaci ČSOP a požádali o zorganizování vycházky, na kterou se tradičně sjíždějí i účastníci z širšího okolí Blatné. vítání 2005 Blatná foto Petr Pavlík

Spolupráce

* Pokračovala spolupráce s druhou blatenskou ZO ČSOP – ZO ČSOP Hořec, specializující se na vedení Mladých ochránců přírody. V květnu 2005 pomáhali členové ZO ČSOP Blatná 20/04 při organizaci krajského kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list, pro soutěžící družstva zajistili jednak část otázek, ale zejména dvě odborné přednášky a exkurzi do okolí Blatné.

Ornitologické výzkumy

vitani05 horprůběžné monitorování výskytu ptactva na Blatensku (součástí kroužkování slavíků modráčků a chřástalů vodních a vyhodnocování populací volavek a kormoránů na Blatensku, které je poskytováno odboru ŽP MěÚ Blatná). 

Vítání ptačího zpěvu 2005

Blatná
vit bl05V Blatné se Vítání ptačího zpěvu 2005 uskutečnilo v neděli 1. května 2005 od 8 hodin, sraz účastníků byl u prodejny a restaurace Na Vinici v Blatné. Vycházka vedla k Drážskému rybníku u Paštik a byla doplněna magnetofonovými ukázkami hlasů ptáků i žab a v rámci výzkumu ptačích populací byla možnost shlédnout i ukázku kroužkování ptactva. Organizátory ze ZO ČSOP 20/04 Blatná byly: Petr Pavlík, Zdeněk Voborník, Jan Černý a Petr Louda.
Námi pořádané Vítání ptačího zpěvu bylo druhou na počet účastníků nejúspěšnější akcí v celé republice - navštívilo jej 62 spokojených účastníků.

Další články...

  1. Evropský festival ptactva

Strana 1 z 2