• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

NAŠE ČINNOST

nasecinnost

       ...zajímavé přednášky a různé exkurze do atraktivních lokalit, fotodokumentace, Festivaly ptactva a Vítání ptačího zpěvu, mapování výskytu ptáků, ochrana přírody...

MAPOVÁNÍ HNÍZDĚNÍ

hnizdeni

      ...provádíme monitorování výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý odborný výzkum CES spočívá v pravidelných celoročních odchytech a kroužkování ptactva...

VYCHÁZKY ZA PTÁKY

nasecinnost

  ...vycházky s pozorováním ptactva v rámci akcí „Festival ptactva" a "Vítání ptačího zpěvu" s několikaletou tradicí probíhají na Blatensku tradičně každým rokem, vhodné pro každého, kdo má rád přírodu...

KROUŽKOVÁNÍ

krouzkovani

      ...kroužkování ptactva probíhá v rámci ornitologických výzkumů a průběžného monitoringu výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý výzkum spočívá v pravidelných celoročních odchytech...

Akce ZO ČSOP Blatná v roce 2008

panel* vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu" (první víkend v květnu) SOBOTA 3.5.2008
* vycházka pro veřejnost v rámci „Světového festivalu ptactva 2008" první víkend v říjnu
* pro žáky šestých tříd ZŠ T.G.M. Blatná beseda při příležitosti Dne Země (22. 4.)
* pro žáky obou základních škol (případně i jiných škol) zajištění přírodovědných vycházek , přednášek a besed v rámci    projektové výuky environmentálních témat
* přírodovědné ornitologické výzkumy - průběžné monitorování výskytu ptactva na Blatensku a u blatenské osady Čekanice  dlouhodobé odborný výzkum CES spočívající v pravidelných celoročních odchytech a kroužkování ptactva

Vítání ptačího zpěvu 2008 v Blatné

labuteTradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu" proběhne na Blatensku v sobotu 3. května 2008, sraz na vlakové zastávce ve Tchořovicích u Blatné v 9 hodin. Lze přijet na kole či autem, případně pěšky, vlakové spojení je bohužel dosti omezené, ale na případné cestující od Kasejovic a Nepomuku s příjezdem v 9:13 ve Tchořovicích počkáme a kdo by dorazil od Blatné již v 6:52 (odjezd z Blatné 6:45) může se již od rána zúčastnit níže zmíněného Labutě rybníček u Kocelovic Petr Pavlíkkroužkování (bude pokračovat i se všemi pozdějšími účastníky).

Jaké to bylo ...

FESTIVAL PTACTVA 2008

Počet zaznamenaných jedinců

Lokalita: Vrbno u Blatné

Počet zaznamenaných jedinců

541

Počet zaznamenaných druhů

52

Počet  účastníků (z toho dětí)

39 (8)

Bažant obecný

4

Brhlík lesní

5

Budníček menší

1

Čáp bílý  (cestou z Blatné)

2

Čejka chocholatá

25

Červenka obecná

2

Čížek lesní

16

Datel černý

1

Drozd kvíčala

8

Holub hřivnáč

8

Hrdlička zahradní

4

Hýl obecný

6

Jespák obecný

6

Jikavec severní

1

Kachna divoká

30

Káně lesní

5

Konipas bílý

20

Konopka obecná

8

Kormorán velký

12

Kos černý

4

Krkavec velký

2

Kulík písečný

2

Labuť velká

6

Ledňáček říční

1

Mlynařík dlouhoocasý

8

Orel mořský

1

Pěnkava obecná

16

Polák chocholačka

22

Polák velký

18

Poštolka obecná

1

Potápka malá

2

Potápka roháč

42

Racek chechtavý

8

Rehek domácí

14

Sojka obecná

16

Stehlík obecný

7

Strakapoud velký

4

Strnad obecný

20

Střízlík obecný

4

Sýkora koňadra

13

Sýkora lužní

7

Sýkora modřinka

18

Šoupálek dlouhoprstý

2

Špaček obecný

20

Vlaštovka obecná

5

Volavka bílá

3

Volavka popelavá

24

Vrabec domácí

30

Vrabec polní

12

Vrána obecná černá

12

Vrána obecná šedá

25

Zvonek zelený

8fest modrinka

Festival ptactva - Neděle 5.10.2008

Vycházka s pozorováním ptactva „Světový festival ptactva" proběhla jako již tradičně i na Blatensku. Pro zájemce ji uspořádali ornitologové (členové České společnosti ornitologické a její jihočeské pobočky Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO ČSOP 20/04 Blatná - jmenovitě Petr Pavlík a Jan Černý a ukázky kroužkování (v rámci výzkumu ptačích populací) zajístil kroužkovatel Petr Louda, byo možno vidět i fotografovat některé ptáky opravdu zblízka, jiné vidět pomocí dalekohledu.