• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

NAŠE ČINNOST

nasecinnost

       ...zajímavé přednášky a různé exkurze do atraktivních lokalit, fotodokumentace, Festivaly ptactva a Vítání ptačího zpěvu, mapování výskytu ptáků, ochrana přírody...

MAPOVÁNÍ HNÍZDĚNÍ

hnizdeni

      ...provádíme monitorování výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý odborný výzkum CES spočívá v pravidelných celoročních odchytech a kroužkování ptactva...

VYCHÁZKY ZA PTÁKY

nasecinnost

  ...vycházky s pozorováním ptactva v rámci akcí „Festival ptactva" a "Vítání ptačího zpěvu" s několikaletou tradicí probíhají na Blatensku tradičně každým rokem, vhodné pro každého, kdo má rád přírodu...

KROUŽKOVÁNÍ

krouzkovani

      ...kroužkování ptactva probíhá v rámci ornitologických výzkumů a průběžného monitoringu výskytu ptactva na Blatensku a jeho okolí, dlouhodobý výzkum spočívá v pravidelných celoročních odchytech...

Festival ptactva - Neděle 4.10.2009 ve Tchořovicích

fest09b   Vycházka s pozorováním ptactva „Evropský festival ptactva" proběhla jako již tradičně i na Blatensku. Pro zájemce ji uspořádali ornitologové (členové České společnosti ornitologické a její jihočeské pobočky Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO ČSOP 20/04 Blatná - jmenovitě Petr Pavlík a Jan Černý a ukázky kroužkování (v rámci výzkumu ptačích populací) zajístil kroužkovatel Petr Louda, byla možnost vidět (i fotografovat) některé ptáky opravdu zblízka, jiné pomocí dalekohledu.

Vítání ptačího zpěvu 2009

cvrcilkarosnickaV Blatné "vítání" proběhlo v neděli 3.5.2009 - informace o průběhu jsou uvedeny níže. Další vycházku připravili blatenští ornitologové i ve Strakonicích
Vítání ptačího zpěvu ve Strakonicích bylo v neděli 10.5. sraz v 8:00 hod. na parkovišti před vjezdem k pivovaru ve Strakonicích. Pozvánka na vycházku Petr PavlíkVycházka kolem Otavy po Podskalí a poté k rybníkům mezi letištěm a Sousedovicemi (Velkoholský a další). Kromě pozorování ptáků a poslechu hlasů naživo i z nahrávek také ukázka kroužkování - okrožkována byla i sojka, dále pěnice černohlavá, budníček větší, kos černý, sýkora lužní, cvrčilka zelená, strnad obecný. Kromě mnoha ptáků měly úspěch i kuňky ohnivé, rosnička a brouci svižníci v pískovně V Holi, kde bylo i asi 20 břehulí. Spolupořadatelem Strakonické vycházky byl ZO ČSOP Strakonice.

Přehled plánovaných akcí ZO ČSOP 20/04 Blatná na rok 2009

  • vystavavycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ (první nebo druhý víkend v květnu) v okolí Blatné a další vycházka i v okolí Strakonic (na „zakázku“ pro ZO ČSOP Strakonice)
  • vycházka pro veřejnost v rámci „Evropského festivalu ptactva 2009“ první víkend v říjnu
  • pro žáky šestých tříd ZŠ beseda při příležitosti Dne Země (22. 4.)
  • pro žáky obou základních škol (případně i jiných škol) zajištění přírodovědných vycházek , přednášek a besed v rámci projektové výuky environmentálních témat